Fundacja Piękne Przedsiębiorcze

Dlaczego Fundacja powstała?

Fundacja Piękne Przedsiębiorcze powstała z inicjatywy kobiet dla kobiet.

Naszą intencją jest wspierać przede wszystkim przedsiębiorczość wśród Kobiet – zarówno przedsiębiorczość zawodową jak i wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc w rozwoju i samorealizacji.

Naszym głównym celem jest inicjować i realizować działania wspierające edukację w zakresie przedsiębiorczości.

Kobiety podejmując pracę zawodową, działalność przedsiębiorczą nie rezygnują ze swoich obowiązków rodzinnych. Dlatego też chcemy dawać wsparcie w tworzeniu takiej przestrzeni, która pomoże się im przedsiębiorczo rozwijać, poszerzać kompetencje i jednocześnie dzielić się tym z innym i aktywnymi kobietami.

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym kobiety aktywne nawiążą relacje, kontakty z innymi przedsiębiorczymi osobami, będą mogły się wspierać i dopingować.

Chcemy stworzyć miejsce, w którym lokalna i nie tylko przedsiębiorczość kobiet znajdzie przestrzeń na promowanie swojej działalności, umiejętności, kreatywności, abyśmy samostanowiły o sobie i stawały się niezależne finansowo.

Celem fundacji jest:

[

Działalność na rzecz kobiet w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.

[

Wspieranie i realizowanie inicjatyw społeczno – gospodarczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i edukacji, mających w szczególności przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety i z udziałem kobiet.

[

Wspieranie i promowanie działań na rzecz piękna i kobiecości jako wartości specjalnej,

[

Pobudzanie aktywności społecznej kobiet i dla kobiet

[

Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami fundacji,

[

Pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród kobiet,

[

Organizowanie eventów podnoszących świadomość kobiet w zakresie dbałości o zdrowie i urodę

[

Promowanie zdrowego stylu życia

[

Prowadzenie centrum informacyjnego w zakresie najnowszych programów, osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia i urody

[

Organizowanie turnusów rekreacyjno szkoleniowych

[

Organizowanie turnusów rekreacyjnych dla dzieci, matek z dziećmi, rodzin pełnych

[

Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej oraz na rzecz ochrony środowiska

[

Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych, coachingów, pokazów

[

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw

[

Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród

[

Organizowanie grup wsparcia i pomocy,

[

Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości

[

Tworzenie klubów aktywizowania przedsiębiorczości kobiet

[

Wspieranie przedsiębiorczości młodych kobiet

[

Organizowanie imprez kulturalnych

[

Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym

[

Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,

[

Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele fundacji piękne przedsiębiorcze

O nas

Fundacja Piękne Przedsiębiorcze

Fundacja Piękne Przedsiębiorcze powstała z inicjatywy Lucyny Wiewiórskiej, obecnie Prezes Fundacji.

Prowadząc biznes, a później działalność doradczą często stykała się z kobietami, które napotykały mnóstwo trudności w prowadzeniu biznesu, brak wsparcia i zrozumienia. Zaszłości polityczne zostawiły spore piętno społeczne do dzisiaj często niedocenianej przedsiębiorczości. Angażując się w swoją pracę oceniane są często jako te zaniedbujące rodzinę, bliskich i z tego powodu często krytykowane i wpędzane w poczucie winy.

Sytuacja ta sprawia, że wiele z nich rezygnuje z siebie, swojego prawa do odpoczynku, do relaksu. Nie mając często wsparcia drugiej strony nadrabiają zaległości domowe.

Relaks, dbałość o siebie, o swoje zdrowie i urodę jest prawem każdego, dlatego pierwsze spotkanie przedsiębiorczych kobiet – Pierwszy Skierniewicki Koktajl Piękne Przedsiębiorcze zorganizowane przez Lucynę Wiewiórską we współpracy z lokalnymi firmami odbył się w tonie mody, urody i poczucia własnej wartości 28 maja 2012 roku. W 2013 roku Fundacja Piękne Przedsiębiorcze ustanowiona została aktem notarialnym, a w 2018 roku oficjalnie zarejestrowana w KRS.

BĄDŹ NA BIERZĄCO Z NASZYMI WYDARZENIAMI

BIURO

Skierniewice, ul. Ogrodowa 25